Grains Heatmap

ZOU9
Oats
+1.39%
ZMU9
Soybean Meal
+0.72%
ZSU9
Soybeans
+0.15%
ZRU9
Rough Rice
-0.50%
ZLU9
Soybean Oil
-1.01%
ZWU9
Wheat
-1.18%
ZCU9
Corn
-1.37%

-1.37% 
                             
 +1.39%